Image1 Image2 Image3 Image4
MAB 205
ZASTOSOWANIE WYROBU:

Wirówka oleju MAB 205S jest przeznaczona do oczyszczania zarówno olejów napędowych, opałowych jak i olejów przekładniowych. Wirówka może być wyposażona, w zależności od potrzeb, w bęben puryfikatora lub klaryfikatora. Konstrukcja bębna zapewnia wykorzystanie oleju pozostałego w bębnie po zakończeniu pracy wirówki, odprowadzając go do odpowiedniego zbiornika.
Wirówka jest zasadniczo przeznaczona i wyposażona do zabudowy na statkach, ale może być również wykorzystana w przemyśle. Eksploatacja wirówki nie wymaga wysoko kwalifikowanej obsługi.