Image1 Image2 Image3 Image4
MAPX 204 TGT
ZASTOSOWANIE WYROBU:

Wirówka MAPX 204TGT jest przeznaczona do oczyszczania płynnych paliw i olejów z zanieczyszczeń stałych i ciekłych Jest to wirówka o dużej wydajności, wysokiej jakości oczyszczania i niezawodności pracy. Samooczyszczalny bęben pozwała na usuwanie molu bez zatrzymywania wirówki.
Całkowita strata czasu na oczyszczanie bębna ogranicza się do kilku sekund. W celu usunięcia mułu należy otworzyć bęben. Otwarcie bębna następuje po przestawieniu położenia dwu zaworów: otwierającego wlot wody sterującej i regulującego dopływ oczyszczanego oleju.
Wirówka zasadniczo jest przeznaczona i wyposażona do zabudowy na statkach, ale może być również wykorzystana w przemyśle. Konstrukcja wirówki jest dostosowana do ciężkich warunków eksploatacyjnych a jej przydatność wypróbowano w najtrudniejszych warónkach pracy.