Image1 Image2 Image3 Image4
MAPX 309B
ZASTOSOWANIE WYROBU:

Samooczyszczalna wirówka oleju MAPX 309B jest przeznaczona do oczyszczania z zanie-czyszczeń ciekłych i stałych olejów: napędowego, silnikowego, smarującego, opałowego i innych.
Wirówka zasadniczo jest przeznaczona do zabudowy na statkach, ale może być również wykorzystana
w przemyśle.